Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.


PAIEŠKA
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Tikslas - kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas nuolat.

Koordinacinė veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

 • Elvyra Zenevičiutė
 • Jurgita Milašienė
 • Danguolė Šulcienė
 • Jūratė Mockuvienė
 • Vida Beresnienė

Mokykloje vykdomas pasirinktos veiklos srities (-čių) giluminis ir platusis įsivertinimas.

Mokykloje vykdomas pasirinktos veiklos srities (-čių) giluminis ir platusis įsivertinimas.
2020 m. atliktas platusis įsivertinimas. Įsivertinime dalyvavo 19 pedagogų. Jo metu nustatytos stipriosios mokyklos veiklos sritys:
  2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,4)
  2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (3,4)
  2.4.1. vertinimas ugdymui (3,3)
  4.2.1. Veikimas kartu (3,3)
  2.1.1. ugdymo(-si) tikslai

Giluminio veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir pasiūlymai panaudojami mokyklos veiklos planui ir strateginiam planui rengti.
Taikomi vertinimo metodai:
 • anketavimas,
 • interviu,
 • dokumentų analizė,
 • diskusija.


IŠORINIO MOKYKLOS VERTINIMO REZULTATAI (2018 M. BALANDŽIO 23-26 D. D.) (docx)

MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA (docx)
© 2006-2022 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos