Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla


KONTAKTAI
Savivaldybės biudžetinė įstaiga Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

Jazminų g. 3, Usėnų k. ir sen., LT-99315, Šilutės r. sav.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190697692

Tel.8 (441) 40142, 8 (441) 40287

Faks. 8 (441) 40142

Raštinės darbo laikas:
08:00 - 16:30

Rašykite mums:
Raštinė
Direktorius

Kaip mus rasti: žemėlapis.


PAIEŠKA
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas
Tikslas - kurti mokyklą kaip nuolat savo veiklos kokybę įsivertinančią ir tobulėjančią organizaciją. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas nuolat.

Koordinacinė veiklos kokybės įsivertinimo grupė:

 • Elvyra Zenevičiutė
 • Ina Raubienė
 • Danguolė Šulcienė
 • Jūratė Mockuvienė
 • Vida Beresnienė

Mokykloje vykdomas pasirinktos veiklos srities (-čių) giluminis ir platusis įsivertinimas.

Mokykloje vykdomas pasirinktos veiklos srities (-čių) giluminis ir platusis įsivertinimas.
2020 m. atliktas platusis įsivertinimas. Įsivertinime dalyvavo 19 pedagogų. Jo metu nustatytos stipriosios mokyklos veiklos sritys:
  2.1.2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai (3,4)
  2.3.2. Ugdymas mokyklos gyvenimu (3,4)
  2.4.1. vertinimas ugdymui (3,3)
  4.2.1. Veikimas kartu (3,3)
  2.1.1. ugdymo(-si) tikslai

Giluminio veiklos kokybės įsivertinimo išvados ir pasiūlymai panaudojami mokyklos veiklos planui ir strateginiam planui rengti.
Taikomi vertinimo metodai:
 • anketavimas,
 • interviu,
 • dokumentų analizė,
 • diskusija.


IŠORINIO MOKYKLOS VERTINIMO REZULTATAI (2018 M. BALANDŽIO 23-26 D. D.) (docx)

MOKYKLOS, ĮGYVENDINANČIOS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO METODIKA (docx)

ŠILUTĖS R. USĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS 2021 M. DARBO PLANAS (pdf)

Mokinių apklausa NMVA 2020 m. (pdf)

Tėvų apklausa NMVA 2020 m. (pdf)

Mokytojų apklausa NMVA 2020 m. (pdf)

© 2006-2021 Usėnų pagrindinė mokykla | Visos teisės saugomos